Ledige stillinger ved utdanningsinstitusjonene våre vil bli lagt ut her. Det er ellers til enhver tid mulig å sende oss en åpen søknad. Du må være sosial, fleksibel og ha ståpåvilje i et arbeidsmiljø som hele tiden søker etter fornyelse og kompetanseheving.

Vacant positions at our institutions will be displayed here. You can also send an open application to us or to one of our institutions. You have to be sosial, flexible and have a drive to contribute in a dynamic working environment which constantly seeks improvement and competence development.

Drammen Montessoriskole
Drammen Montessoriskole ser etter Montessoripedagoger, eller pedagoger under videreutdanning i Montessoripedagogikk/allmennlærer med interesse for Montessoripedagogikken.

Stillingen trer i kraft 1. august 2018. Det søkes først og fremst en pedagog med fagkombinasjoner innenfor norsk, realfagene og montessoripedagogikk. Også andre kan ta kontakt. Dersom du ikke har kjennskap til Montessoripedagogikken, har vi intern veiledning for den rette søker.

Drammen Montessoriskole startet opp august 2013 og ligger i naturskjønne omgivelser på Sundland i Drammen. Vi har i dag 63 elever fordelt på 1.- 9. trinn. Skolen tilbyr aldersblandede grupper og er opptatt av tilrettelegging for den enkelte elev. Våre elever får en praktisk og konkret tilnærming til læring gjennom bruk av montessorimateriell i et tilrettelagt læringsmiljø.
Fra og med skoleåret 2018/2019 er vi en fullverdig grunnskole fra 1.-10. skole, og vi har siden åpning økt i elevantall hvert år.

Krav til kompetanse:

 • Montessoripedagog
 • Allmennlærer
 • Adjunkt

Personlige egenskaper:

 • Genuin interesse for og kunnskap om montessoripedagogikk
 • Se den enkelte elevs behov
 • Jobbe selvstendig og i team
 • Evne til samarbeid og planarbeid
 • Ha gode formidlingsevner
 • Inneha kreativitet og godt humør
 • Gode relasjonsferdigheter

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kolleger i et ungt og utviklingspreget arbeidsmiljø.
 • En aktiv foreldregruppe som bidrar til skolens utvikling på best mulig måte.
 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold
 • Ansettelse fra 1. august 2018
 • Samarbeid i team om elevenes læring og utvikling
 • Spennende og varierende skolehverdag

Ta kontakt med:

Firat Bahcivan – rektor
e-post: rektor@drmskole.no
mob: : 467 99 198

Eller:

Ingrid Best – inspektør
Epost: ingrid@drmskole.no
Mob: 404 93136

Norlights Education:
Vi søker etter en prosjektmedarbeider som kan være en del av vårt team med ansvar for utarbeidelse av ulike prosjekter og søknader om tilskudd knyttet til vår bedrift.

Ring 40160894 eller send mail til deveci@noredu.no for videre spørsmål om vilkår.

We are seeking a project assistant in our team which will have responsibility  for developing and preparing projects and applications for financial support for our companies’ projects. Please call 40160894 or send an email to deveci@noredu.no for further questions and criterias.

Northern Lights International School:
https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=northern+lights+international+school+oslo&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9515204

https://tjenester.nav.no/stillinger/stilling?p=0&q=northern+lights+international+school+oslo&rpp=50&rv=al&sort=akt&ID=9474991

Copyright 2017, Norlights Education AS